Edukacija i utvrđivanje kvalitete ocjenjivanja ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021.

Alati za pristupačnost

Promjena veličine fonta

Prilagodba disleksiji

Prilagodba teme


Resetiraj

Edukacija i utvrđivanje kvalitete ocjenjivanja ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021.

NCVVO
02.03.2021. - 14.05.2021.

NCVVO je Zakonom o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja utemeljen kao javna ustanova koja provodi vanjsko vrednovanje u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske i ispite temeljene na nacionalnim standardima. Tim zakonom te Statutom Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja donesenim 2006. godine pobliže su definirane djelatnosti Centra u području vanjskoga vrednovanja postignuća učenika (razvoj, organizacija, provedba i analize nacionalnih ispita i ispita državne mature te provedba međunarodnih istraživanja, utvrđivanje standarda, kreiranje banke zadataka) te vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova. Važan je aspekt rada i djelovanja Centra znanstveno-istraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja, suradnja s različitim dionicima i ustanovama/institucijama u odgojno-obrazovnome sustavu te provedba različitih edukacija iz područja vanjskoga vrednovanja.

 

JAVNI POZIV

za edukaciju i utvrđivanje kvalitete ocjenjivanja ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021.

 

I.

Pozivaju se osobe koje ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog Poziva da se prijave za edukaciju i utvrđivanje kvalitete ocjenjivanja zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature u školskoj godini 2020./2021.:

 • Hrvatski jezik
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Francuski jezik
 • Talijanski jezik
 • Španjolski jezik
 • Grčki jezik
 • Latinski jezik
 • Češki materinski jezik
 • Mađarski materinski jezik
 • Srpski materinski jezik 
 • Talijanski materinski jezik
 • Matematika
 • Biologija
 • Etika
 • Filozofija
 • Fizika
 • Geografija
 • Glazbena umjetnost
 • Informatika
 • Kemija
 • Likovna umjetnost
 • Logika
 • Politika i gospodarstvo
 • Povijest
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Vjeronauk

 

Izrazi koji imaju rodno značenje, neutralni su i na jednaki način se odnose na muški i ženski rod.

II.

Osobe koji se prijavljuju za edukaciju i utvrđivanje kvalitete ocjenjivanja ispita državne mature trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni specijalistički studij ili diplomski studij koji se prema ranijim propisima priznavao kao visoka stručna sprema,
 • najmanje dvije (2) godine radnoga iskustva u predavanju u srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi u nastavi predmeta za koji se prijavljuju.

III.

Osobe iz članka II. ovog Javnog poziva bit će pozvani na edukaciju ili i na postupak utvrđivanja kvalitete. U postupku utvrđivanja kvalitete utvrdit će se kvaliteta ocjenjivanja svakoga od prijavljenih kandidata. Na temelju edukacije ili i utvrđene kvalitete prijavljeni kandidati mogu steći uvjete da budu ocjenjivači ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021. Svakome prijavljenome kandidatu Centar izdaje potvrdu o prisustvovanju edukaciji koji može sadržavati podatke o kvaliteti ocjenjivanja.

IV.

Sve edukacije i utvrđivanje kvalitete održavaju se online.

V.

Na javni poziv mogu se javiti sve zainteresirane osobe koje udovoljavaju uvjetima, neovisno o tome jesu li do sada sudjelovale u poslovima vrednovanja ispita.

VI.

Rok za slanje prijave je 7. travnja 2021.
 

Uz prijavu je potrebno dostaviti skeniranu dokumentaciju:

 • presliku diplome,
 • dokaz o najmanje dvije (2) godine radnoga iskustva u predavanju u srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi u nastavi predmeta za koji se prijavljuju.

 

Nepotpune i prijave poslane nakon isteka roka neće se razmatrati.

NAPOMENA: Kandidati koji su se u roku prijavili na javni poziv od 2. ožujka 2021. (KLASA: 602-03/21-15/01, URBROJ: 437/1-21-2), a dostavili su traženu dokumentaciju iz točke VII. smatraju se prijavljenim kandidatima te nisu obvezni ponovno slati prijavu i dokumentaciju.