O nama

Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske te dio Eurosustava, a njezini su glavni ciljevi održavanje stabilnosti cijena i financijske stabilnosti. Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svoga osnovnog cilja, podupire gospodarsku politiku Republike Hrvatske i opću gospodarsku politiku Europske unije u skladu s načelom otvorenoga tržišnoga gospodarstva i slobodne konkurencije.

Hrvatska narodna banka, kao dio Eurosustava, sudjeluje u oblikovanju i provođenju zajedničke monetarne politike u europodručju. Provođenjem monetarne i devizne politike, izdavanjem novčanica i kovanog novca, obavljanjem poslova supervizije i nadzora, vođenjem računa kreditnih institucija, obavljanjem platnog prometa po tim računima te uređivanjem i unaprjeđivanjem sustava platnog prometa pridonosi sigurnosti i pouzdanosti bankovnog sustava te stabilnosti financijskog sustava u cjelini.

U obavljanju zadataka zaposlenici Hrvatske narodne banke rukovode se temeljnim zajedničkim vrijednostima, a čine ih visoka razina integriteta i kompetencija, sigurnost, neovisnost, vjerodostojnost, transparentnost, odgovornost, djelotvornost i zajedništvo.

Više informacija o Hrvatskoj narodnoj banci dostupno je na poveznici http://www.hnb.hr/.

Otvoreni natječaji

Trenutno nema otvorenih natječaja

Kontakt

Adresa

Trg hrvatskih velikana 3

10000 Zagreb

E-mail

info@hnb.hr

Gdje se nalazimo